Marie

210 tekstów – auto­rem jest Ma­rie.

* * *

Jeszcze wczo­raj była ze mną,
piękna, choć mała, bez­bron­na iskierka.
Jeszcze wczo­raj wesoła,
na­dal niemo­wa, choć całkiem myśląca...

Dzi­siaj już znikła, prze­padła w otchłani,
niez­na­na, drob­na, bro­nić się niezdolna.
Dzi­siaj już sa­ma, ona i ja,
is­kier­ka nadziei, mi­goce już w niebie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 października 2018, 19:03

* * *

Biegła przed siebie nie znając celu,
uklękła i rzekła niez­dolna do gniewu:

"Nie siłą jest ogień potężny wzniecać,
nie siłą wyr­wać og­romny pień.
Lecz siłę ten ma w so­bie nadludzką,
kto w śmiech za­mieni bliską już łzę." 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 czerwca 2018, 20:13

Przestroga

Krążyła w myślach, nie widząc drogi,
biegała wo­koło, szu­kając przestrogi.

Nag­le stanęła, uklękła, zwabiona,
wpadła, umarła w mro­kach jej dusza przepiękna.

Od te­raz krąży i krąży ciągle po niebie,
płacze i krzyczy, zła sa­ma na siebie.

Uważaj przechod­niu, oczy otwieraj,
byś nie utonął jak Ona utonęła. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 kwietnia 2018, 23:34

Lady Stokrotka

Idzie po­woli, przez świat niepoznana,
idzie i myśli, gdzie jest jej enklawa.

Zagląda wszędzie i kwiat­ki zbiera,
w lus­trze wo­dy myśli rozdziera.

Dziś tu­taj prze­bywa, dla Ciebie przychodzi,
jut­ro też będzie, jed­nak odchodzi.

Myśli roz­darte, po­dar­te są w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 kwietnia 2018, 22:19

Dobranoc

Słońca,
co czu­wa nad Tobą,
gdy się gdzieś spieszysz,
co pro­mieniem otula,
gdy sza­lika nie masz...

Ciepła,
co Twą duszę ogrzeje,
gdy w krainie zi­my przebywasz,
co sto­pi pokłady zimna,
gdy nadzieja zda­je się być daleko...

Uśmiechu,
co o po­ran­ku Ciebie powita,
gdy nie chce się wstawać,
co będzie bez­wa­luto­wym darem,
gdy nie masz czym zapłacić...

...te­go Ci życzę. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 stycznia 2018, 23:20

* * *

On zmęczo­ny i zły na cały dzień,
w psychicznym dole...

Ona widząc to ot­worzyła siebie,
chmu­rami otoczyła,
słońcem og­rzała i deszczem ukoiła.

On miał się lepiej,
choć na­dal w swoim świecie.

Ona to ro­zumiała i spokój mu ofiarowała,
mi­mo, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 lipca 2017, 21:55

Miał jas­ne włosy i bladą cerę, nig­dy niemuśniętą słońcem,
smut­ny­mi ocza­mi sa­mot­nie spoglądał na ludzi,
niero­zumiany, niedo­ceniany i niedostrzegany,
podróżnik, długo­dys­tanso­wiec i marzyciel...

Miał de­likat­ne dłonie i nieba­nal­ne spojrzenie,
piękny, cu­dow­ny, monumentalny,
chodził zna­nymi so­bie ścieżkami,
zaw­sze dostępny, zawsze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 marca 2017, 20:52

Jechała po­ciągiem, który po­woli wy­hamo­wywał, a za ok­nem wi­doki sta­wały się co­raz bar­dziej szare.
Minęła zatłoczo­ne pen­do­lino i wielop­rze­siad­ko­wy regionalny.

Nie wy­siadła - czekała...

Może prze­siądzie się w następny...

Ale ja­ki to będzie? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 lutego 2017, 20:51

* * *

On pod śniegiem ukryty,
mil­cze­niem przyciąga.

Mchem zarośnięty,
przycza­jony lis... czeka.

Ona Słońcem okryta,
pro­mienieje... i spa­la się w ot­chłani duszy.

Liśćmi zakryta,
nadziei umyka. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 grudnia 2016, 21:32

* * *

Była Je­go tłem,
Lalką ub­raną w ład­ne piórka,
Cieniem, bez które­go nikt jej nie widział.

Była wiat­rem znad doliny,
Pias­kiem pod stopami,
La­taw­cem unoszącym się na niebie.

Była za­bawką bez sznurków,
Bez­ludną wyspą, oazą spo­koju,
Śmie­chem i pośpie­chem Je­go życia.

Ona i On.
Po­dob­ni?
In­ni?
Szczęśliwi... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 czerwca 2016, 14:57

Marie

Dusza romantyka w ciele realistki... Patrząca z nadzieją w chmury... Zagubiona w codzienności... Pokonująca lęki i słabości... Pragnąca bliskości... Szukająca swojego miejsca w życiu... Zwyczajna dziewczyna z uśmiechem w sercu :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 października 2018, 19:03Marie do­dał no­wy tek­st Jeszcze wczo­raj była ze [...]

30 czerwca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st Biegła przed siebie nie [...]

28 czerwca 2018, 21:23Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Biegła przed siebie nie [...]

28 czerwca 2018, 20:13Marie do­dał no­wy tek­st Biegła przed siebie nie [...]

21 maja 2018, 12:22Marie sko­men­to­wał tek­st Starzec

18 kwietnia 2018, 23:34Marie do­dał no­wy tek­st Przestroga

6 kwietnia 2018, 22:19Marie do­dał no­wy tek­st Lady Stok­rotka

30 stycznia 2018, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

21 stycznia 2018, 21:56Marie sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

18 stycznia 2018, 07:38giulietka sko­men­to­wał tek­st Dobranoc